Nawigacja

O szkole

Patron szkoły

 NASZ PATRON - Jan Paweł II

Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach w rodzinie Wojtyłów. Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które zostały przerwane wybuchem wojny.

Jan Paweł II w Brazylii w 1997 rokuW latach okupacji pracował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku oraz fabryce „Solvay” w Krakowie. Do połowy 1943 r. był związany z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym. Natomiast w 1942 r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologicznym UJ i ukończył je po wojnie - w 1946 roku. Kapłańskie święcenia otrzymał w 1946 r. z rąk samego kardynała Adama Sapiehy. Do 1948 r. odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie, a w 1953 r. obronił rozprawę habilitacyjną na UJ, po czym podjął wykłady z katolickiej etyki społecznej i filozoficznej w krakowskim Seminarium Duchownym oraz na KUL. Sakrię biskupią otrzymał w 1958 r. W 1964 r. został arcybiskupem krakowskim, a w 1967 r. kardynałem. Brał aktywny udział w Soborze Watykańskim II. Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 o godzinie 18:44 wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne przekazały następującą informację, którą ogłosił kardynał Felici „ ... habemus Papam. ... Cardinalem Wojtyła. ... Qui sibi nomen imposuit Joannem Paulum Secundum.” Polak został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie - Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Podczas swojego niezwykłego pontyfikatu stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym na całym świecie. Jako papież, potrafił w niezwykły sposób jednoczyć się z młodzieżą, na licznych spotkaniach, które poświęcał tylko jej. W czasie swoich licznych pielgrzymek zawsze występuje jako obrońca praw człowieka, wzywa do zaniechania przemocy i zachowania pokoju. Bronił słabszych, sławiąc zarazem dobre imię Polski i Polaków na całym świecie. Odwiedził większość krajów świata - z tej racji zwany jest "papieżem-pielgrzymem". W 1981 r. podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego Zmarł drugiego kwietnia 2005 roku.

 

 

  

Aktualności

Kontakt

  • Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku
    ul. Kolejowa 5, 11-230 Bisztynek
  • 0 89 718 90 52

Galeria zdjęć